VERİMLİ SİYASET

0
274

VERİMLİ SİYASET VE YARINLAR

Her alanda olduğu gibi siyasetin kurumlaşması için de yeni ufuklara ihtiyaç vardır. Ancak yeni bakış açıları yakalamanın belli koşulları olduğunu da bilmemiz gerekir. Artık yeni dünya düzeninde siyasi kadrolar, düşüncelerini doğru zaman ve zeminde en iyi biçimde değerlendirerek kullanmaları yanında, teknoloji ve bilgi donanımlarıyla da entelektüel olabilmeyi becermek zorundadırlar. Bilmek, bulunduğu alana hakim olmak demektir. Aksi durumda kişiler, belli bir süre sonra siyasi alanda çekilmek durumu ile karşı karşıya kalabilirler.

Düşüncede üretken, eylemde de başarılı olmak, yapılan işin sorumluluğunu ve önemini kavramaya bağlıdır. Siyaset adamının vizyonu da bu olgudan hareketle açılımlar gösterir ve olgunlaşır. Bu durum başarı üstüne başarı getirir; olumlu izlerle her zaman akıllarda kalıcı yerini alır.

Siyasi hayatta önemli olan duruş biçiminin doğru ve etkili olmasıdır. Ancak bunu pekiştiren de eylem biçimidir. Eğer doğru zamanda ve zeminde düşünceler eyleme dönüştürülürse başarı sağlanır. Aksine, duruş biçimi etkili olduğu halde, eylemde başarısız olunursa bu durumda duruş biçiminin de bir önemi kalmayacaktır.

Siyaset, çok seslilik içersinde iyi bir ekiple, ortak performans göstermeyi de gerektirir. Gelişimin hem zor hem de rahat yakalandığı bir alan olduğu içindir ki, riskleri de oldukça fazladır. Önemli olan bu risklerin, içinde bulunulan siyasi organizasyon tarafından etik değerlere uygun top yekun üstlenilmesi ve göğüslenmesidir. Yani partide etkili bir işbirliğinin eksiksiz, saygı ve sevgiye dayalı güvenirlilik temelinde sağlanabilmesi.

Siyaset yönetme sanatı olduğuna göre, tecrübe, bilgi ve yetenek sentezini her siyaset adamı kendi duruş biçimine yenileyerek katmalıdır. Bu olgu, akılcı yaklaşımları öne çıkarır, verimliliği arttırır, ülkenin ve halkın yararına kullanıldığında siyasette, ekonomide ve kültürde yeni ufuklar yakalanmasına sebep olur. Bunun içindir ki; siyasi olarak bireyin, dolayısıyla da siyaset adamının tatmin edilebilmesi önem kazanmaktadır. Çünkü siyaset, arz talebin denge noktasında zenginleşir, güzelleşir ve derinlik kazanır

Siyaset, ülkenin gerçek koşullarını kavrayabilmek, buna karşın çağdaş çözümler üretebilmek, dürüstlüğü, demokrasiyi ve hukuku egemen kılmak gibi bir dizi olguyu içerir. Bugünü yaşarken yarınları da düşünüp planlamak, öngörüler ve stratejisini saptamak…

Bu bağlamda siyaset adamları, günü değil ülkesinin kayıp yarınlarını kazanabilmenin yol ve yöntemlerini bulmak durumundalar. İnsanımızın beklediği de budur. Siyasette güven bunalımının aşılması, demokrasimizin gelişip serpilmesi, bu bakış açısının yakalanabilmesine bağlıdır.

Ülkemizde bugün saydığımız siyasi kriterleri yakalayabilmiş, doğrultu tutarlılığı içerisinde kalabilmiş ama siyasi bağnazlığa düşmemiş, değişime açık verimli siyaset adamlarımız oldukça azdır. Dileğimiz bu azların çoğalması. Bunun için de gençlerin önce siyasete ilgi duyabilmesinin koşulları yaratılmalıdır. Sonra da eyyamcı değil, siyasi davranabilen, gelecekte ülke yönetiminde söz ve karar sahibi olabilecek bu insanlara temiz siyaseti benimsetmek ve sevdirmek gerekiyor. “Yaşamın kendisi politikadır, öğrenirler” deyip es geçmeye ve siyaseti ayak oyunları ile özdeş tutmaya kimsenin hakkı olmamalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here