LGBT EVLİLİKLERİN ÖNÜNÜN AÇILMAMASI İÇİN EVLİLİĞİN TANIMI YENİDEN YAPILDI

0
128

Anayasa değişiklik teklifinde “Evlilik birliği kadın ve erkek arasında kurulur” ifadesi yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylar anayasa değişiklik teklifinin çerçevesini çizdi. Teklif, Anayasa’nın 24 ve 41’inci maddelerinde değişiklik yapılmasını içeriyor. Evlilik, “Evlilik birliği kadın ve erkek arasında kurulur” şeklinde tanımlanıyor.

AK Parti’de anayasa değişiklik teklifini hazırlayan hukukçular alternatifli bir metin hazırlayıp Erdoğan’a sundu. Erdoğan’nın başkanlığında yapılan toplantıda, başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifi metninin çerçevesi çizildi.

TBMM gündemine taşınacak teklif kapsamında anayasanın sadece “din ve vicdan özgürlüğü” başlıklı 24 ile “ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41’inci maddelerinin değiştirilmesi benimsendi.

Sabah’ın haberine göre; daha önce aralarında “kanun önünde eşitliği” düzenleyen 10’uncu maddenin de yer aldığı 4-5 maddelik bir değişiklik üzerinde duruluyordu. Ancak buna gerek olmadığı, 2 maddelik bir değişikliğin ihtiyacı karşılayacağı sonucuna varıldı.

Aile ilgili maddede yapılması öngörülen değişikliğin metni değiştirildi. Daha önce, “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır” fıkrasındaki “eşler” ifadesinin “kadın-erkek” olarak değiştirilmesi düşünülmüştü.

“Evlilik birliği kadın ve erkek arasında kurulur” denilecek

Ancak ileride sorun yaşanmaması, LBGT evliliklerinin önünün açılmaması için yeni bir tanım yapıldı.

Teklifte yer alacak fıkrada, “Evlilik birliği kadın ve erkek arasında kurulur” denilecek. Böylece LBGT evliliklerinin de önüne geçilmiş olacak. Toplantıda, ailenin korunmasının ne kadar önemli olduğu üzerinde durulurken, özellikte Batıda her gün gün artan evlilik dışı çocuklar da gündeme geldi.

24’üncü maddede “hiçbir kadının başının açık veya kapalı olması nedeniyle kamu hizmetlerinden, temel hak ve özgürlüklerden yararlanmasının yasaklanamayacağı” hükme bağlanacak. Değişiklik bu maddede yapılarak, “başörtüsünün laiklik ilkesinin teminatı altında bir temel hak olarak kullanılması” garanti altına alınacak.

KAYNAK: Sabah, İndependent