KARMA: YAŞAM DÖNGÜSÜ

0
57 views

Herkese merhaba, mutluluk dolu günler olsun hepimiz için. Bugün ki yazımda sizlere karma kavramından bahsedeceğim. Karma artık son dönemde çokça duyulan bir kavram oldu. Hayatımızda karşılaştığımız hemen her problemi karmaya bağlayan da var, karmanın gerçek etkilerini anlamak için bir sürü çalışma yapanda. Karma aslında yaşamımızın içerisinde olan en temel araçlardan biridir. Her an bizimledir, bizi değiştirir, dönüştürür ve çoğu zaman geliştirir.

Karma aslında insanın tüm gelişim süreçlerinde yanında olan bir dönüşüm enerjisidir diyebiliriz. En basit haliyle yaptığın her şey sana döner, sana yapılan için de yapan karşılığını alır. Karmayı açıklamanın en temel şekli basitçe böyledir.. Karma bizim bu yaşamda oluşturabileceğimiz döngüler olabileceği gibi geçmiş yaşamlardan da kalan etkiler olabilir. Yani evrenin adaleti zaman, mekan tanımadan mutlaka bir gün yerini bulur. Önemli olan bunun en uygun zamanda, bizim anlayıp ders alabileceğimiz zamanda olmasıdır.

Yaşadığımız özellikle olumsuz olay ve durumların karmadan kaynaklı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Aslında bunu anlamak çokta zor değildir. Örneğin; iş yaşamınızda ne yaparsanız yapın belirli bir seviyenin üzerine çıkamıyorsanız, arkadaşınızla ya da ailenizle yaşadığınız bir sorun gösterdiğiniz tüm çabalara rağmen çözümsüz kalıyorsa, ikili ilişkileriniz hep benzer sorunlardan bitiyorsa v.b. durumlar karmanın getirdiği problemlerden kaynaklıdır. Hayattaki o karma bulunup çözümlenmedikçe bu sorunda ortadan kalkmayacaktır.

Karma temelde yaptığımız iyi ya da kötü her davranışın karşılığını almakla ilgilidir. Yani sadece yaşanılan sorunlardan kaynaklı diye düşünülmemelidir. Yaptığınız bir güzel işte size çok daha büyük güzellikler getirir. Burada iyi olsun kötü olsun temel mesele karmanın bize öğretecekleridir. Hayat derslerini büyük bir kısmı oluşturduğumuz karmaları idrak edip, çözümlediğimiz süreçlerde gelir. Örneğin; kendinizi haklı gördüğünüz bir konuda çevrenizdeki birçok insanı kırdığınızı düşünün. Burada haklı olduğunuza inandığınız için başkalarını kırdığınızı bile fark etmeyebilirsiniz. Ancak dönüp baktığınızda ya da bir nokta da haklı olmayabileceğinizi fark ettiğinizde buradan alacağınız ders size çok önemli deneyimler kazandırabilir.

Yukarıda da söylediğim gibi karmalar sadece bu yaşamdaki deneyimlerden kaynaklı olmayabilir. Geçmiş yaşamlarımızda çözümlemediğimiz tüm karmalarımız sonraki yaşamlarda karşımıza çıkarlar. Biz oradan alacağımız dersleri oldukça ruhsal anlamda daha çok olgunlaşır ve gelişiriz. Genellikle ailesel konular ve ilişkilerle ilgili olarak geçmiş yaşamdan alınan karmalar görülmektedir. Bir de özellikle şiddet eğilimi gibi durumlar geçmiş yaşam karmaları ile bağlantılı olabilmektedir. Bu noktada da aynı şekilde karma ile yüzleşilmeli, alınacak dersler alınmalı, idrak ve öğrenme sağlanmalıdır.

Karma tamamiyle bizim gelişimsel sürecimizle ilgilidir, o nedenle bu tip durumlarla karşılaştığımızda olayları derinlemesine irdelemeli ve bizim gelişimimiz için önemli olacak tüm dersleri almaya çalışmalıyız. Karma problemlerinde mesele sadece çözümlenmesi değil aynı zamanda aldığımız derslerdir. Bu dersler bizi geliştirir, dönüştürür ve olgunlaştırır. Bu dönüşüm süreci bizi tekamülümüzde daha ileri aşamalar taşıyacak bir adım olacaktır.

Yani özetle yaptığımız her şey bir gün gelir ve bizi bulur…

Mustafa Caner ZENGİN
Ruhsal Gelişim ve Meditasyon Eğitmeni

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here