HAKLI MÜCADELE

0
332
Diverse young people hands on isolated background. Teenager hand group high five celebration or friend community concept. Flat cartoon illustration of men and women arms.

HAKLI MÜCADELE

Bir iktidar barışcıl ve demokratik yollarla sorunları çözemiyorsa; hatta kendisi sorun oluyor veya sorun yaratıyorsa, o iktidardan demokratik yollarla kurtulmak meşru mücadele yapmak bir haktır.

Bu hakkı kullanan muhalefete gayri meşruymuş gibi, algı yönetimi ile yüklenmek, devlete/ millete zarar vermekten başka bir işe yaramaz.

Devleti yönetenler, kişisel gelecek ikballeri için, toplumda şok dalgası yaratan arayış ve hareketler yerine daha uzlaşmacı davranmak niyetinde olmalılar. Toplumsal barışın temel dayanağı budur.

Ancak böyle bir ortam yaratmak niyetleri olmadığı açıkça görülüyor. Zira toplumu kamplaştırmaya devam ediyorlar.

Bu anlayıştan kurtulmak için, Tüm demokratlar birleşerek mücadelelerini bu iktidara karşı yükseltmelidir.
Demokratların yürüteceği bu mücadele amalara-fakatlara kısacası mazaretlere kesinlikle yer yok. Çünkü bu ülkenin ve gelecek kuşakların kaybedecekleri bir saniye dahi yok.
O nedenle bu ortak mücadeleye başlanmalıdır.
Üstelik bir an önce çok geç olmadan.