Doktorlar direnişi sürdürüyor.

0
235

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Varsın gitsinler” açıklamasına tepki gösteren hekimler, direnmeye devam edeceklerini belirtti. Erdoğan’ın açıklamalarına karşı hekimler “Bu memleket bizimdir” dedi.

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve birçok sağlık örgütü, dün “Pandeminin ağır sonuçlarının sorumlularını biliyoruz” pankartı açtı ve Ankara’da Sağlık Bakanlığı’nın önünde eylem düzenledi.

Eylemde basın açıklamasını okuyan Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Bakşanı Serhat Özsoy Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart 2020’den bu yana iki yıl geçtiği belirterek, “Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı resmi rakamlara göre bile vefat sayısı 95 binin, gerçek rakamlar ise 250 binin üzerinde. Bu dönemde izinsiz, angarya koşullarında, yeteri ve uygun olmayan koruyucu ekipmanla çalışmak zorunda kalan yüzbinlerce sağlık emekçisi enfekte oldu. 504’ü aktif çalışan olmak üzere 553 sağlık emekçisi meslektaşımız hayatını kaybetti” dedi. Pandeminin ilk gününden itibaren yanlış yürütülen sağlık politikalarının hayata geçirildiği ifade eden Özsoy, “Temel, zorunlu, acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde çalışmanın durdurulması ve ekonomik destek çağrılarına rağmen ‘Çarklar dönecek, üretim sürecek!’ ısrarı ile salgın devam etti; destek sermayeye, açlık ve ölüm emekçiye düştü” diye konuştu.

MÜCADELE VURGUSU

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, eylemde yaptığı açıklamada AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışına giden doktorlar için sarf ettiği “Varsın gitsinler” açıklamasına tepki gösterdi. Doktorların gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Fincancı, “Gitmek zorunda kalmalarının aldıkları ücretlerle bir ilişkisi yok. O ücretlerle de direnebilirler ama bu ülkede direnmenin, bu ülkede mücadele etmenin önün kapatanlar, engelleyenler, bizi yaşadığımız topraklardan göç etmeye zorluyorlar. Direnmeye devam ediyoruz. Tam da bu toprakları bırakıp gitmek zorunda kalan, gencecik meslektaşlarımız, parlak beyinleri gitmesinler, bizimle olsunlar, birlikte mücadele edelim diye bu mücadeleyi güçlendirmeye gayret ediyoruz. 2 yıldır sağlığı üretenlerin özverisi olmasa, çok daha ağır bir sonuçla karşılaştığımız günlerden geçiyor olmamızı gerektiriyordu” dedi.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ise Erdoğan’ın sözlerine karşı “Bu memleket bizim!” başlıklı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Sağlık çalışanları dünyayı sarsan pandemiye karşı son iki yıldır aralıksız bir şekilde canlarını ortaya koyarak çalıştılar, çalışıyorlar. Son zamanlarda yılların birikiminin ürünü olan bu özel emeğimizi azımsayan ve küçümseyici açıklamalar meslektaşlarımızın şevkini kırmaktadır. Bilinmesini isteriz ki, bu memleket bizimdir. Gidenlerimiz olabilir. Çok temel sorunlar nedeniyle gitseler de ülkemizde insanca çalışacakları, hizmet ve bilim üretecekleri güvenli ortamlar, saygı ve takdir görecekleri koşullar oluştuğunda geri döneceklerinden kimsenin şüphesi olmamalıdır” denildi.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat de özel sektöre geçen ya da yurtdışına çıkan hekimlerin öncelikle kendilerini Türkiye’de güvende görmek istediklerini kaydetti. “Hekimler özlük haklarında, mali yapılarında, malpraktis davalarında kendilerini güvende görmek istiyorlar. Var olan sınırlı kaynakları iyi kullanmak, doktorlarımızı motive etmek değerli” diyen Bahat, “Cumhurbaşkanımızın hekimlere yönelik konuşması bir hekim olarak da, sektör olarak da tabi ki bizi üzdü” diye konuştu. Son bir yıl içinde 5 binden fazla doktorun yurtdışına gittiğini, 5 bine yakın doktorun da muayenehane açtığını ifade eden Bahat, “Sağlıkta şiddet ve ücretlerindeki azlık dikkate alındığında hekim kaybımız daha da arttı” dedi.

KAYNAK : birgün