ÇIRAK ÇOCUKLAR VE ÇIRAK GENÇLERİN HAKLARI NELERDİR?

0
76 views


Öncelikle çırakların hukuki durumunu ve eğitimini düzenleyen 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu isminde bir kanun bulunmakta ve çırakların hukuki durumları ilgili kanun ve işveren ile çırak arasındaki sözleşme ile belirlenmektedir.

Çıraklar hukuken işçi niteliği taşımamaktadırlar, bundan dolayı çıraklar işçiyi koruyan mevzuattan faydalanamamaktadırlar. Çırakların hukuki statüsü öğrenciliktir. Hatta bir işyerinde işçi sayısı belirlenirken çıraklar bu hesaplamaya dahil edilmez.

Çırak olabilmek için 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, en az ilkokul mezunu olmak, bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak gerekir.

Çıraklığa bir deneme dönemi ile başlanır, bu dönem mesleğin özelliğine göre bir aydan az üç aydan fazla olamaz. Bundan mütevellit aylarca veya yıllarca hukuken çırak statüsünde çalışabilmek mümkün değildir. Çıraklar bu deneme döneminde ücret almaktadır. Çıraklara verilecek ücret; çırak eğer öğrenci ise okul müdürü ile işyeri sahibi arasında yapılacak sözleşmeyle, çırak öğrenci değil aynı zamanda reşit de değilse çırağın velisi veya vasisi ile işyeri sahibi ile yapılacak sözleşmeyle, çırak eğer reşit ve öğrenci de değilse çırak ile işyeri sahibi arasında yapılacak sözleşmeyle belirlenir.

Çırakların kendilerini koruyabilmeleri için kesin surette bilmesi gereken birtakım haklar vardır. Eğer çırak öğrenci ise ücreti o işyerinde eğer 20 veya daha fazla işçi çalışıyorsa çırağın maaşı asgari ücretin %30′ undan, 20′ den daha az işçi çalışan işyerlerinde asgari ücretin %15′ inden daha az bir ücret çıraklara maaş olarak verilemez. Eğer çırak öğrenci değilse hem aday çırağa hem de normal çırağa asgari ücretin %30′ undan daha az ücret ödenemez. Çırağın çalışırken iş kazasına uğraması ve meslek hastalığına kapılmasında dolayı çırak işyerine tazminat davası açabilir. Çırak ve öğrencilere ödenecek ücret hertürlü vergiden müstesnadır. Çıraklara işyeri sahipleri heryıl tatil aylarında 1 ay ücretli izin vermelidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here