CEMEVLERİNİN İMARINI DÜZENLEYEN MADDE MECLİS’TE KOMİSYONDAN GEÇTİ

0
155

Alevilik ile ilgili düzenlemelerin de yer aldığı torba kanun teklifinin ilk 8 maddesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün kabul edildi. Teklifin 8’inci maddesine göre; belediyeler, imar planlarını yaparken bölgenin şartları ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak cemevleri için yer ayıracak ve cemevi yapılabilmesi için de kaymakam veya validen izin alınacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, AKP’nin Meclis’e sunduğu Vergi Usul Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Yayın ve yürürlük de dahil 23 maddeden oluşan torba kanun teklifinden, limanların 49 yıllığına özelleştirilmesinin önünü açan madde çıkarıldı.

Teklifin birinci ve ikinci maddesi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Bu maddelere göre; motorlu araç ticareti yapan mükelleflere, faaliyetlerini yerine getirirken sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak amacıyla teminat yükümlülüğü getiriliyor. Bu yükümlülüğe uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla 30 milyon Türk lirasına kadar teminat alma, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi veriliyor.

Teminat vermeyen motorlu araç tacirlerine, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bu ceza, 2022 yılı için 1 milyon 300 bin liradan az olmayacak.

HATALI KAMULAŞTIRMALAR, BEDELİNİN ÖDENDİĞİ TARİHTE KABUL EDİLMİŞ OLACAK

Teklifin 3, 4, 5, 6 ve 7’nci maddeleri de AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Bu maddelerde, kamulaştırmasız el atmalar yüzünden açılan davalarda idarenin sürekli muhatap olması ve aynı taşınmaz için mükerrer ödeme yapmak zorunda kalması nedeniyle düzenleme yapılıyor. Buna göre; kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi halinde, tebliği dahil eksik veya hatalı kamulaştırma işlemleri, kamulaştırma bedelinin ödendiği tarih itibarıyla kesinleşmiş kabul edilecek. Bu hüküm, tebliği dahil eksik veya hatalı kamulaştırma işlemleri bulunmasına rağmen idare adına tescil edilmiş olan taşınmazlar hakkında da uygulanacak.

Kamulaştırma bedelleri ve kamulaştırmasız el atma tazminatlarına ilişkin mahkemelerce hükmedilen bedel, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ödenmesi için, icra takibine gidilmeden önce davacı, banka hesap numarasını yazılı şekilde davalı idareye bildirecek. İdare de bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme yapacak.

İcranın geri bırakılması talep edilirse idarenin teminat gösterme zorunluluğu olmayacak. Açılan davalarda mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretleri maktu olarak belirlenecek ve bu ödemeler idarelerce yapılacak.

KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE AÇILAN DAVALAR İÇİN İDARELERİN BÜTÇESİNDE PAY AYRILACAK

Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 4 Kasım 1983 tarihinden 28 Temmuz 2021 tarihine kadar kamu hizmetine ayrılan taşınmazlara veya kaynaklara malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması veya hukuki el atılması sebebiyle açılan davalarda hükmedilen bedel ve tazminat ödemelerinde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde davalı idarelerin bütçelerinde özel bir pay ayrılacak.

Merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerin bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerinin yüzde 3, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının, diğer idareler için en son kesinleşmiş bütçe giderleri toplamının en az yüzde 3 oranında bütçelerinde pay ayrılacak. Alacakların toplam tutarının ayrılan ödeneğin toplam tutarını aşması halinde ödemeler taksitlerle yapılacak. Taksitlendirmede, bütçe imkanları ile alacakların tutarları dikkate alınacak. Taksitli ödeme süresince kanuni faiz ödenecek.

BELEDİYELER CEMEVLERİ İÇİN YER AYIRACAK

AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen teklifin 8’inci maddesine göre belediyeler, imar planlarını yaparken bölgenin şartları ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak cemevlerine yer ayrılacak ve cemevi yapılabilmesi için de kaymakam veya validen izin alınacak.

Komisyonda konuşan Alevi kurumu temsilcileri, düzenlemeye ilişkin kendilerinin görüşlerinin alınmadığını belirterek, Alevilikle ilgili düzenlemelerin tekliften çıkarılmasını ve kendilerinden görüş alınarak yeni bir düzenleme yapılmasını istediler.

KAYNAK: Yönhaber

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz